Overzicht

Kart ABC

Bezoek ook het Kart ABC, een digitaal woordenboek met allerlei karttermen. De termen zijn onder meer gesorteerd op thema.

Het rijden in een kart

Het rijden in een kart mag met recht een kunst genoemd worden. Op het eerste gezicht lijkt het besturen van een kart misschien eenvoudig, maar er komen heel wat zaken bij kijken. Hard rijden op een recht stuk kan iedereen; het komt er op aan hoe je de race begint, hoe je de bochten neemt en hoe je omgaat met je tegenstanders. Ook is het van belang om je aan de regels te houden en de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen. In dit artikel helpen we je een eindje op weg.

Inhoudsopgave

Kwalificatie

De start

De start vormt direct een grote kans om een voorsprong te behalen. Vandaar dat de rijders aan het begin van de race om zich heen kijken om een inschatting te maken wat de tegenstanders gaan doen. Hierbij speelt intimidatie een rol; het is een voordeel als je van tevoren een beeld hebt van de kwaliteiten van je tegenstanders. Dat is niet alleen handig bij de start, maar ook tijdens de wedstrijd.

Een vaak voorkomend verschijnsel is dat karters zich bij de start terug laten vallen in de hoop dat de tegenstanders dat ook doen. De opzet is om er vervolgens met vol gas tussenuit te knijpen. Vaak is hierbij sprake van een chaotische situatie. Het komt dan ook geregeld voor dat de karts hierbij in aanraking met elkaar komen.

Bochten

Overstuur

Bij het nemen van bochten spelen de termen Overstuur en Onderstuur een belangrijke rol. In de voertuigdynamica hebben Onderstuur en Overstuur te maken met de drifthoeken van de wielen ten opzichte van de rijrichting. Deze hoeken zijn dan gerelateerd aan de boog van de bocht waar de kart doorheen gaat. Er is sprake van Overstuur als de achterkant van de kart uitbreekt in de richting van de buitenkant van de bocht. Tegensturen is nodig om te voorkomen dat de kart een draai maakt of zelfs de baan verlaat.

Onderstuur

Er is sprake van Onderstuur als de kart in een bocht rechtdoor gaat ook al wordt door de bestuurder ingestuurd. Door op tijd gas terug te nemen kan Onderstuur voorkomen worden. Een drift kan in beperkte mate echter wel in het voordeel van de karter werken. Overigens moet ook het uitkomen van een bocht niet onderschat worden; de karter moet op het juiste moment weer op het gas gaan staan. Indien dat te vroeg gedaan wordt, kan dit alsnog in een draaier resulteren.

Remmen

Ook het remmen dient geconcentreerd te gebeuren. Voorop staat dat op het Circuit zo veel mogelijk snelheid gemaakt moet worden, vandaar dat voor bochten maximaal geremd moet worden voor zolang dat nodig is. Het remmen moet dusdanig hard gedaan worden dat de wielen net niet blokkeren. Mocht dat toch gebeuren, dan slaan de wielen vast en is de kart onbestuurbaar. Om de remweg verder te verkorten, is het aan te raden om de kart bij bochten in te sturen waarbij de kart gedeeltelijk over de voorwielen glijdt. Dit heeft namelijk ook een remmend effect als resultaat.

Bronvermelding

Tijdens het schrijven van dit artikel is gebruikgemaakt van de onderstaande bron:

  • Karting (Atte Roskam, Kluwer Bedrijfsinformatie, 1997)
Go-Kart-In Dordrecht